Kowańko

 

Scenariusz: Michał Mróz, Sylwia Kalisz-Mróz

Projekty plastyczne: Michał Mróz

Reżyseria: Michał Mróz

Producent wykonawczy: Joanna Ronikier

Producent nadzorujący: Marta Stelmaszczyk

Produkcja: Studio Miniatur Filmowych

Koproducent: Running Rabbit Films

Średniometrażowy: 25 minut

Film współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

„Kowańko” to historia o przedwojennym twórcy filmów animowanych, często określanym jako „polski Disney”, który w okresie II wojny światowej trafia do sowieckich łagrów. Tam szkicuje na bibułkach do skręcania papierosów sceny ukazujące tułaczkę więźniów, a następnie w szeregach armii gen. Andersa tworzy dla zrezygnowanych żołnierzy humorystyczne rysunki. Po wojnie udaje się do Ameryki Południowej, gdzie skupia się na działalności antykomunistycznej. Swoim filmem „Po drugiej stronie”, opisującym los więźniów w sowieckich łagrach, wywołuje polityczne zamieszanie i niechęć władz ZSRR. Kowańkę zaczynają pilnie obserwować różne tajemnicze postaci…